Skip to main content

HR Rotation Program

Apply Now
< Back to Results
 • Bratislava, Slovakia
 • 09/18/2020
 • R071936

Overview

We believe that progress lives at the intersection of technology and humanity, and that our role is to bring innovation to people everywhere to drive progress around the world. Every member of our team plays a critical role in bringing our purpose to life — through our work, passion and commitment to do the absolute best we can for our company, our customers and each other.

Back to Job Navigation (Overview)

Success Profile

What makes a successful Recent Graduate at Dell?
Check out the top traits we’re looking for and see if you have the right mix.

 • Adaptable
 • Collaborative
 • Curious
 • Inventive
 • Proactive
 • Productive

Back to Job Navigation (Success)

Responsibilities

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

HR Rotation Program

Bratislava, Slovakia

Do nášho HR teamu v Bratislave hľadáme HR nadšenca, ktorý bude súčasťou globálneho HR rotačného programu.

Kľúčové zodpovednosti: 

Počas 3 rokov vystriedate 3 rôzne HR pozície, s možnosťou ísť aj do zahraničia.
Cieľom rotácií je čo najviac zdokonaliť vedomosti z oblasti HR a naplniť vzdelávací plán, ktorý si sami navrhnete a začnite si budovať svoju dlhodobú kariéru.  

Ide o rotácie na oddeleniach:


• HR Services
• Talent Acquisition
• Compensation & Benefits
• Talent & Culture
• HR Business Partner

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 • Vysokoškolské vzdelanie získané počas posledných 3 rokov v odbore Ľudské zdroje, Personálny manažment, Psychológia či iný ekvivalent v oblasti HR

 • Plynulá komunikácia v anglickom jazyku v písomnej aj ústnej forme na vysokej úrovni

 • 2-3 roky skúseností v HR oblasti ALEBO čerstvý absolvent/ka v danej oblasti s relevantnými pracovnými skúsenosťami počas štúdia

 • Teamový hráč, so schopnosťou riešiť problémy a rýchlo sa učiť

 • Schopnosť pracovať samostatne sa pridelených úlohách a vysporiadať sa s nejasným zadaniami 

Mzda od: 1 500 EUR mesačne/gross  

Dell Technologies je výnimočná skupina spriaznených spoločností, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom budovať svoju digitálnu budúcnosť a transformovať spôsob, akým žijú a pracujú. Dell Technologies na Slovensku pôsobí od roku 2003. Sme globálne biznis centrum s viac ako 2500 kolegami, ktoré je finančným hubom celosvetového Dell Technologies a poskytuje širokú paletu služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a globálnych obchodných služieb v celosvetovom meradle. Začnite svoju kariéru v spoločnosti, ktorá je hrdá na rozmanitosť a diverzitu. Prečítajte si ako podporujeme diverzitu v našej spoločnosti.  


Benefity: 

 • súkromná zdravotná starostlivosť, 
 • sick days, 
 • prístup do nášho vzdelávacieho štúdia s viac ako 1 000 online školeniami, 
 • dovolenka navyše, 
 • súkromná zamestnanecká posiľňovňa.  

Zoznam všetkých benefitov TU.

Spoločnosť Dell Technologies sa zaviazala dodržiavať zásadu rovnakých pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovať zamestnancom pracovné prostredie bez diskriminácie a obťažovania. Všetky rozhodnutia o zamestnaní v spoločnosti Dell Technologies sú založené na obchodných potrebách, pracovných požiadavkách a individuálnych kvalifikáciách bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo alebo vieru, národný, sociálny alebo etnický pôvod, pohlavie (vrátane tehotenstva), vek, telesné, mentálne alebo zmyslové postihnutie, HIV status, sexuálna orientácia, rodová identita, manželský stav, stav občianskeho zväzku alebo domáceho partnerstva, minulá alebo súčasná vojenská služba, rodinná anamnéza alebo genetické informácie, rodinný alebo rodičovský stav alebo akékoľvek iné postavenie chránené zákonmi alebo predpismi na miestach, kde pôsobíme. Spoločnosť Dell Technologies nebude tolerovať diskrimináciu alebo obťažovanie na základe žiadnej z týchto charakteristík. Spoločnosť Dell Technologies podporuje uchádzačov všetkých vekových skupín. Tu si môžete prečítať viac informácií.  

HR Rotation Program

Bratislava, Slovakia

Join usas a HR Generalist on our HR Rotation Program team in Bratislava to do the best work of your career and make a profound social impact.

Key Responsibilities 

Our investment is for longer-term to develop you as the HR practitioners of the future. As such, our Global HR Rotational Program aims to give talented HR professionals the opportunity to experience 3 different types of HR roles over a period of 3 years to prepare you with the experience and expertise needed to succeed in your role.

Each 12 months you will rotate to a new assignment that will be individually structured to leverage your academic experience in order to enhance your HR knowledge and create a personalized development plan best suited for you.

Some of the different areas you could move to include:

 • Talent & Culture

 • Compensation & Benefits

 • Talent Acquisition

 • Mergers & Acquisition

 • HR Services Organization

 • HR Business Partner 

Essential Requirements 

 • Master’s degree in Human Resource Management, Psychology or relevant equivalent within past 3 years

 • Fluent in English with excellent written and verbal communication skills

 • 2-3 years of work experience in HR (or relevant) is required OR fresh graduates with academic background & relevant part-time experience  & strong motivation

 • Strong drive for results

 • Effective team player and cross-functional contributor

Desirable Requirements 

 • Ability to deal with ambiguity and learn on the fly in a fast-paced environment

 • Self-directed and motivated

 • Passion for analytics

Salary starting from: 1 500 EUR monthly gross

Dell Technologies is a unique family of businesses that helps organizations and individuals build their digital future and transform how they work, live and play. Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We are supporting the whole EMEA region plus the main financial hub of Dell Technologies globally thanks to more than 2500 team members. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and operations. Grow your career with in a company that is proud to be diverse and inclusive. Learn moreon how we are closing the diversity gap.

Benefits: 

 • Private employee gym,

 • Private medical care,

 • Sick days,

 • Access into our Learning studio – more than 1,000 online trainings,

 • Extra vacation. 

To see the full list of benefits, click HERE.  

Dell Technologies is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. All employment decisions at Dell Technologies are based on business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to race, color, religion or belief, national, social or ethnic origin, sex (including pregnancy), age, physical, mental or sensory disability, HIV Status, sexual orientation, gender identity and/or expression, marital, civil union or domestic partnership status, past or present military service, family medical history or genetic information, family or parental status, or any other status protected by the laws or regulations in the locations where we operate. Dell Technologies will not tolerate discrimination or harassment based on any of these characteristics. Dell Technologies encourages applicants of all ages. Read the full Employment Opportunity Policy here.

Job Family: Human-Resources Recent-Graduate Job ID: R071936
Apply Now

Global Sales at Dell

We believe that technology is essential for driving human progress, and we’re committed to providing that technology to people and organizations everywhere so they can transform the way they work and live. Join our sales team and be a part of our story.

Learn More About Global Sales

Back to Job Navigation (Career Path)

Learn what it's like to work in the Bratislava Office.

Explore this location

Key Benefits

 • Rewards & Development

  It's simple. We believe in rewarding our team members for a job well done, investing in their professional development and filling the majority of our open positions internally.

 • Health & Wellness

  As part of our overall rewards, we offer benefits programs designed to help you maintain a healthy lifestyle. These benefits are based on your location, so please ask your recruiter for more details.

 • Flexibility

  Dell’s Connected Workplace program offers new ways to work and enables eligible team members to choose the style that best fulfills their needs, both in their job and their personal life.

 • Other Benefits

  You may be eligible for other programs in your location including employee purchase program, paid time away from work, financial and savings programs and more. Talk to your recruiter for more details on what benefits programs are available in your location.

Back to Job Navigation (Rewards)

Life at Dell

Discover life at Dell from our employees who are leading the way toward innovation and digital transformation.

Come be a part of the talented, dedicated and motivated teams in the Dell family by applying today.

Dell team smiling

Culture

Our culture is defined by our values and made real every day by how we work and lead. We know our culture is the foundation for all we’ve achieved, and for all the success ahead of us. Don't take it just from us – see what our employees say in our annual "Tell Dell" results.

 • 90% My leader cares about my well-being both professionally and personally.
 • 93% I am proud that I never have to worry about Dell Technologies showing up in a headline damaging our ethical reputation.
 • 90% My job means more to me than just a paycheck and benefits
 • 94% I believe flexible work arrangements (e.g., working remote, mobile, telework, etc.) at Dell Technologies contribute positively to our performance as a company.

Join Our Talent Network

Sign up to stay up-to-date on our latest career opportunities, events and company news.

Interested InSelect a job category from the list of options. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Human Resources, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Recent Graduate, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove