Skip to main content

Inside Sales Representative ACD with German (Consumer)

Apply Now
< Back to Results
 • Bratislava, Slovakia
 • 11/16/2020
 • R076567

Overview

We believe that progress lives at the intersection of technology and humanity, and that our role is to bring innovation to people everywhere to drive progress around the world. Every member of our team plays a critical role in bringing our purpose to life — through our work, passion and commitment to do the absolute best we can for our company, our customers and each other.

Back to Job Navigation (Overview)

Success Profile

What makes a successful Inside Sales Rep?
Check out the top traits we’re looking for and see if you have the right mix.

 • Results-driven
 • Problem Solver
 • Relationship Oriented
 • Organized
 • Effective Communicator
 • Competitive

Back to Job Navigation (Success)

Responsibilities

Predajca s nemeckým jazykom

Pridajtesa knámakoPredajca s nemeckým jazykom vnašomtíme predajcov v Bratislave

arobtenajlepšiuprácusvojejkariérysoskutočnýmspoločenskýmdopadom.

Čo vás čaká

Nebývaš v Bratislave a okolí, no zaujíma Ťa príležitosť pracovať pre svetovú technologickú značku? Využi teraz jedinečnú príležitosť pracovať z domu!

Po zaškolení v Bratislave počas prvých troch mesiacov, môžeš pracovať kdekoľvek na Slovensku za rovnakých platových podmienok ako bratislavskí kolegovia.

Naši predajcovia sú hnacou silou spoločnosti Dell Technologies. Dennodennou komunikáciou so súkromnými a firemnými zákazníkmi postupne zvyšujeme podiel na trhu firmy

Dell Technologies v Európe. Či už stálym, alebo novým zákazníkom radíme pri výbere vhodných hardwarových, softwarových a servisných riešení.

V našom tíme môžeš očakávať tieto úlohy a ciele:

• Telefonická a e-mailová komunikacia so zákazníkmi v nemeckom jazyku
• Zodpovednosť za predaj produktov a služieb spoločnosti
• Aktívne poradenstvo a hľadanie optimálneho riešenia pre zákazníka, efektívny predaj
• Profesionálne vytváranie vzťahov so zákazníkmi
• Neustále školenia a tréningy v IT oblasti (HW, SW, soft skills)

Vykročte za prácou svojich snov

S každým členom tímu Dell Technologies prichádza niečo jedinečné. Pre túto rolu hľadáme:

Požiadavky

• Veľmi dobré komunikačné zručnosti
• Aktívna znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom
• Záujem o predaj v oblasti IT
• Orientácia na zákazníka a výsledky
• Proaktívny a pozitívny prístup

Výhodouje

• Dynamická osobnosť

Minimálna mzda od : 875fixná zložka + 375€ variabilná zložka

Toto jenášpríbeh;teraznámpovedztesvoj

Dell Technologiespomáhaorganizáciámajednotlivcomvybudovaťsvetejšídigitálnyzajtrajšok.Našaspoločnosťsaskladázviacako150 000ľudínaviacako180lokáciáchpo celomsvete. Smehrdínato,žesmerôznorodýmainkluzívnymtímomsnekončiacimzápalomprenašumisiupoháňaťľudskýpokrok.

Najdôležitejšieprenásje, abystesacítilirešpektovaní,slobodníbyťsamisebouamalimožnosťrobiťnajlepšiuprácusvojhoživota– amať

pritomsvojvlastný.Ponúkamevynikajúcebenefity,bonusovéprogramy,flexibilnéusporiadaniepráce,rozmanitémožnostipracovnerásť,záujmovéskupinyaoveľaviac.

Začalismepočítačmi, alenezostalismelenprinich.Pomáhamezákazníkomposúvaťsa dobudúcnostis multi-cloudom,

AI astrojovýmučenímprostredníctvomnajinovatívnejšíchtechnológiíaportfóliaslužiebpredátovúéru.Dell TechnologiesnaSlovenskujeglobálnebizniscentrum sviacako2500kolegami,ktoréjefinančnýmhubomcelosvetovéhoDell Technologies aposkytuješirokúpaletuslužiebvoblastiIT,financií,marketingu,predaja,technickejpodporya

globálnychobchodnýchslužiebvcelosvetovommeradle.Pridajtesa knámastaňtesasúčasťoutechnologickéhozajtrajškadnes.

Môžetesa onásdozvedieťviacvnašejposlednejSpráveodiverziteainklúziia vnašompláneakourobiťsvetlepšímmiestomdoroku2030tu.

Benefity

 • súkromnázdravotnástarostlivosť,

 • sick days,

 • prístupdonášhovzdelávaciehoštúdiasviacako1 000 onlineškoleniami,

 • dovolenkanavyše,

 • súkromnázamestnaneckáposiľňovňa

Zoznam všetkých benefitovTU.

Dell Technologies je verný princípu rovnosti pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovaniu pracovného prostredia bez diskriminácieaobťažovania.

Všetky rozhodnutia o zamestnanosti v Dell Technologies robíme na základe biznisových potrieb, pracovných požiadaviek a osobnej kvalifikácie, bez ohľadu

na rasu, farbu, náboženstvo alebo vieru, štátny, sociálny alebo etnický pôvod, pohlavie (vrátane tehotenstva), vek, fyzické, mentálne alebo zmyslové znevýhodnenie,

HIV status, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a/alebo jej vyjadrenie, rodinný, zväzkový alebo partnerský stav, minulú alebo terajšiu službu v ozbrojených silách,

rodinnú zdravotnú anamnézu alebo genetickú informáciu, rodinný alebo rodičovský stav alebo akýkoľvek iný stav chránený legislatívou alebo nariadeniami v lokalite,

kde pôsobíme. Dell Technologies nebude tolerovať diskrimináciu alebo obťažovanie na základne ktorejkoľvek z týchto charakteristík.

Dell podporuje žiadateľov o zamestnanie v každom veku.PrečítajesinašuEmployment Opportunity Policytu.

Job Family: Sales Inside-Sales-Rep Inside-Sales Job ID: R076567
Apply Now

Global Sales at Dell

We believe that technology is essential for driving human progress, and we’re committed to providing that technology to people and organizations everywhere so they can transform the way they work and live. Join our sales team and be a part of our story.

Learn More About Global Sales

Back to Job Navigation (Career Path)

Learn what it's like to work in the Bratislava Office.

Explore this location

Key Benefits

 • Rewards & Development

  It's simple. We believe in rewarding our team members for a job well done, investing in their professional development and filling the majority of our open positions internally.

 • Health & Wellness

  As part of our overall rewards, we offer benefits programs designed to help you maintain a healthy lifestyle. These benefits are based on your location, so please ask your recruiter for more details.

 • Flexibility

  Dell’s Connected Workplace program offers new ways to work and enables eligible team members to choose the style that best fulfills their needs, both in their job and their personal life.

 • Other Benefits

  You may be eligible for other programs in your location including employee purchase program, paid time away from work, financial and savings programs and more. Talk to your recruiter for more details on what benefits programs are available in your location.

Back to Job Navigation (Rewards)

Life at Dell

Discover life at Dell from our employees who are leading the way toward innovation and digital transformation.

Come be a part of the talented, dedicated and motivated teams in the Dell family by applying today.

Dell team smiling

Culture

Our culture is defined by our values and made real every day by how we work and lead. We know our culture is the foundation for all we’ve achieved, and for all the success ahead of us. Don't take it just from us – see what our employees say in our annual "Tell Dell" results.

 • 90% My leader cares about my well-being both professionally and personally.
 • 93% I am proud that I never have to worry about Dell Technologies showing up in a headline damaging our ethical reputation.
 • 90% My job means more to me than just a paycheck and benefits
 • 94% I believe flexible work arrangements (e.g., working remote, mobile, telework, etc.) at Dell Technologies contribute positively to our performance as a company.

Join Our Talent Network

Sign up to stay up-to-date on our latest career opportunities, events and company news.

Interested InSelect a job category from the list of options. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Sales, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Inside Sales Rep, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Inside Sales, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove