Skip to main content

IT Graduate Opportunities

Bratislava, Slovakia 09/26/2019
Apply now

Príležitosti v IT pre absolventov

Bratislava, Slovensko

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Dell Bratislava podporuje rozličné kľúčové IT funkcie po celom svete. Pôsobíme ako centrum strojového učenia, centrum dátovej analytiky/ business intelligence pre marketing, predaj a služby alebo financie.

Naše tímy podporujú viacero funkcií v oblasti sietí  alebo projektového manažmentu. Absolventi u nás môžu nadobudnúť skúsenosti na oddeleniach dátovej analytiky, big data alebo business intelligence.

Budeš zodpovedný za:

 • Machine learning pre personalizovaný marketing a online analytiku
 • Business intelligence podpora pre rôzne funkcie s použitím Power BI, Tableau a OLAP kociek
 • Projektový manažment a business analytika
 • Software Asset Management
 • DevOps a FullStack vývoj

Čo sa môžeš naučiť:

 • získaš skúsenosti od expertov z oblasti automatizácie, umelej inteligencie a strojového učenia
 • naučíš sa pracovať v dynamickom prostredí vedenom agilným spôsobom
 • zlepšíš si technické znalosti a prezentačné schopnosti
 • môžeš sa zúčastniť rôznych typov dobrovoľníctva, či team buildingov

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Anglický jazyk je nevyhnutnosťou pre všetky naše pozície
 • Úspešní sú u nás absolventi IT odborov, štatistiky alebo aplikovaných vied
 • Machine learning vyžaduje dobrú znalosť SQL a Python
 • Business intelligence pracuje s PowerBI, Tableau a databázami
 • DevOps inžinieri musia mať skúsenosti s big data prostredím Hadoop/Spark/Kafka

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor
 • 2. krok: osobný pohovor u nás v Dell
 • 3. krok: spätná väzba

Výberový proces začína od:Október 2019

Ponúkaná mzda: 1 300 EUR mesačne v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Multisport karta & Fitness centrum v budove
 • Súkromná zdravotná starostlivosť
 • Stravné lístky plne hradené nami
 • Sick Days & Voľno navyše
 • Preplácanie jazykových kurzov ​& development programy 
 • 2 kaviarne v budove & Gaming room
 • Príspevok na presťahovanie

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

IT Graduate Opportunities

Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

Dell Bratislava supports various key IT functions globally. We act as machine learning hub, data analytics/ business intelligence hub for marketing, operations, finance. Our team members support more functions in global networking, Telco or PM teams.

You will also be responsible for the following:

 • Machine learning capacity for personalized marketing and online analytics
 • Business intelligence support for various functions using Power BI, Tableau and OLAP cubes
 • Telecom expenses and planning
 • Project management and business system analysis
 • Software Asset Management
 • DevOps and FullStack development

What you can learn:

 • learn from experts in the field of automation, artificial intelligence and machine learning
 • work in a dynamic and agile environment
 • improve your technical and presentation skills
 • chance to attend various volunteering activities or team buildings

You are our candidate if:

 • English is a must for all our roles
 • Graduates from IT, statistics or applied sciences are successful in their roles
 • Machine learning requires good knowledge of SQL and Python
 • Business intelligence works with PowerBI, Tableau and SQL servers
 • DevOps engineers are required to have experience with big data environment Hadoop/Spark/Kafka

What’s next?

 • 1st step: phone screening
 • 2nd step: panel interviews
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: October 2019

Monthly salary: 1 300 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Meal vouchers – fully covered by Dell
 • Sick days & extra days off
 • Multisport card & Gym in the building
 • Language courses reimbursement & various trainings
 • 2 cafes in the building & gaming room
 • Private health care & paid sick leave
 • Relocation bonus - one time financial contribution

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Information-Technology Graduate-Opportunities Recent-Graduate Job ID: R034130
Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations