Skip to main content

IT Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia 09/26/2019
Apply now

IT staže pre študentov

Bratislava, Slovensko

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Machine learning pre personalizovaný marketing a online analytiku
 • Business intelligence podpora pre rôzne funkcie s použitím Power BI, Tableau a OLAP kociek
 • Software Asset Management
 • DevOps a FullStack vývoj

Čo sa môžeš naučiť:

 • budeš pracovať na projektoch vedených agilným spôsobom
 • získaš skúsenosť z oblasti automatizácie
 • zlepšíš si svoje technické zručnosti
 • získaš možnosť kariérneho postupu na plný pracovný úväzok
 • môžeš sa zúčastniť rôznych typov dobrovoľníctva, team buildingov, či stretávok s inými štážistami

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent jednej zo slovenských vysokých škôl
 • Anglický jazyk je nevyhnutnosťou pre všetky naše pozície
 • Úspešní sú u nás študenti IT odborov, štatistiky alebo aplikovaných vied
 • Machine learning vyžaduje dobrú znalosť SQL a Python
 • Business intelligence pracuje s PowerBI, Tableau a databázami
 • DevOps inžinieri musia mať skúsenosti s big data prostredím Hadoop/Spark/Kafka

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor
 • 2. krok: osobný pohovor u nás v Dell
 • 3. krok: spätná väzba

Výberový proces začína od: Október 2019

Hodinová mzda:  5,50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

• Staneš sa súčasťou komunitytvorenej s viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava

• Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení

• Športové aktivity - in-house fitness centrum

• In-house kaviareň

• Počítač Dell

• Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov

• Zamestnanecká záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

IT Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Machine learning capacity for personalized marketing and online analytics
 • Business intelligence support for various functions using Power BI, Tableau and OLAP cubes
 • Telecom expenses and planning
 • Software Asset Management
 • DevOps and FullStack development

What you can learn:

 • working on agile projects
 • gain experience in automation
 • improve your technical skills
 • the opportunity of career growth and work full-time
 • chance to attend various volunteering activities, team buildings and internship days

You are our candidate if:

 • You are studying at one of the Slovak universities
 • English is a must for all our roles
 • Students of IT, statistics or applied sciences are successful in their roles
 • Machine learning requires good knowledge of SQL and Python
 • Business intelligence works with PowerBI, Tableau and SQL servers
 • DevOps engineers are required to have experience with big data environment Hadoop/Spark/Kafka

What’s next?

 • 1st step: phone screening
 • 2nd step: panel interviews
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: October 2019

Hourly salary: 5,50 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 70 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Internship-Opportunities Internships Student Job ID: R034126

Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations