Skip to main content

Marketing Graduate opportunities

Bratislava, Slovakia 10/11/2019
Apply now

Marketingový program pre absolventov

Bratislava, Slovakia

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Budeš zodpovedný za:

 • Efektivny výpočet a implmentácia nových cien, konfigurácií a propagácií – definovanie procesov na testovanie nových cien a zliav, ktoré sú správne implementované do nástrojov na určovanie cien / predaja dell.com
 • Správa consumer alebo commercial počítačova periferálnych zariadení, práca na produktovej stratégií celého regiónu EMEA a jeho stratégií.
 • Naceňovanie Dell produktov a softawarových riešení pre celý region EMEA
 • Analýya trhu, buisnessu, ako aj analýza konkurencie / plánovanie stratégii / prepovedanie vývoja trhu
 • Spolupráca s internými aj externými stalkholdermi pre oddelenia financii, predaja, marketingové agentury, Intel a Micosoft 

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent posledného ročníka vysokej školy
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Orientácia na detail, analytické mysleniem, kvantitatívne zručnosti a znalosť práce s marketingovými dátami
 • Proaktívne komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, kreativita, neustále hľadanie nových prístupov a zlepšní
 • Predchádzajúce skúsenosti v marketingu, manažmente alebo predaji sú výhodou

Proces náboru začína: Január 2020

Najskorší dátum začiatku kontraktu: Február 2020

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor
 • 2. krok: osobný pohovor u nás v Dell
 • 3. krok: spätná väzba

Ponúkaná mzda: 1250 EUR mesačne v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Multisport karta & Fitness centrum v budove
 • Súkromná zdravotná starostlivosť
 • Stravné lístky plne hradené nami
 • Sick Days & Voľno navyše
 • Preplácanie jazykových kurzov ​& development programy 
 • 2 kaviarne v budove & Gaming room
 • Príspevok na presťahovanie

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

*********************************************************************************************************************************

Marketing Graduate Program
Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Effective execution and implementation of new pricing, configurations and promotions – define processes to test the new prices/discounts are implemented correctly in pricing/ sales tools and dell.com
 • Product Consumer or Commercial PCs and peripherals management and working on an EMEA wide product strategy and its implementation
 • Pricing of Dell products & solutions across the EMEA regions and routes to market
 • Market, business and competitive analysis/intelligence, planning and forecasting
 • Cooperation with internal and external stakeholders: marketing, finance, sales, marketing agencies, Intel, Microsoft

You are our candidate if:

 • Final year of University full-time studies
 • Advanced English language
 • Detailed oriented person with analytical skills, solid quantitative skills & capacity of making data driven decisions
 • Pro-active communication and capability to present ideas and creative & constantly looking for new approaches/improvements
 • Previous experience in Marketing/Management/Sales technology role is an advantage

Hiring is starting from: January 2020

Start date: February 2020

What’s next?

 • 1st step: phone screening
 • 2nd step: panel interviews
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Monthly salary: 1250 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Meal vouchers – fully covered by Dell
 • Sick days & extra days off
 • Multisport card & Gym in the building
 • Language courses reimbursement & various trainings
 • 2 cafes in the building & gaming room
 • Private health care & paid sick leave
 • Relocation bonus - one time financial contribution

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Graduate-Opportunities Marketing Recent-Graduate Job ID: R036498

Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations