Skip to main content

Marketing Internship Opportunities

Apply Now
 • Bratislava, Slovakia
 • 11/11/2020
 • R072527
< Back to Results

Overview

We believe that progress lives at the intersection of technology and humanity, and that our role is to bring innovation to people everywhere to drive progress around the world. Every member of our team plays a critical role in bringing our purpose to life — through our work, passion and commitment to do the absolute best we can for our company, our customers and each other.

Back to Job Navigation (Overview)

Success Profile

What makes a successful Intern?
Check out the top traits we’re looking for and see if you have the right mix.

 • Adaptable
 • Collaborative
 • Curious
 • Inventive
 • Proactive
 • Productive

Back to Job Navigation (Success)

Responsibilities

Marketing stáže pre študentov

Bratislava, Slovakia

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018 a 2019. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Efektivny výpočet a implmentácia nových cien, konfigurácií a propagácií – definovanie procesov na testovanie nových cien a zliav, ktoré sú správne implementované do nástrojov na určovanie cien / predaja dell.com
 • Správa consumer alebo commercial počítačov a periferálnych zariadení, práca na produktovej stratégií celého regiónu EMEA a jeho stratégií.
 • Analýza trhu, businessu, ako aj analýza konkurencie / plánovanie stratégii / prepovedanie vývoja ako aj naceňovanie Dell produktov a softwarových riešení pre celý región EMEA
 • Spolupráca s internými aj externými stakeholdermi ako napríklad oddelenia financií, predaja, marketingové agentúry, Intel a Micosoft

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent unvierzity (2 – 4. ročník) denného štúdia
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Orientácia na detail, analytické myslenie, kvantitatívne zručnosti a znalosť práce s marketingovými dátami.
 • Kreativita, neustále hľadanie nových prístupov a zlepšení

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom
 • 2. krok: online video pohovor s manažérmi
 • 3. krok: spätná väzba a/alebo pracovná ponuka

Hodinová mzda: 5.50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Staneš sa súčasťou komunitytvorenej s viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava
 • Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení
 • Športové aktivity - in-house fitness centrum
 • In-house kaviareň
 • Počítač Dell
 • Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov
 • Zamestnanecká záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

Marketing Internship Opportunities
Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018 and 2019. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Effective execution and implementation of new pricing, configurations and promotions – define processes to test the new prices/discounts are implemented correctly in pricing/ sales tools and dell.com
 • Product Consumer or Commercial PCs and peripherals management and working on an EMEA wide product strategy and its implementation
 • Market, business and competitive analysis/intelligence, planning and forecasting
 • Cooperation with internal and external stakeholders: marketing, finance, sales, marketing agencies, Intel, Microsoft

You are our candidate if:

 • You are a full-time University student (2nd-4th year)
 • Advanced English language
 • Detailed oriented person with analytical skills, solid quantitative skills & capacity of making data driven decisions
 • Pro-active communication and capability to present ideas and creative & constantly looking for new approaches/improvement

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR consultant
 • 2nd step: online video interviews with leaders
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: 5,50 EUR gross

Benefits

When you join Dell as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 90 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Internships Internship-Opportunities Profesia Job ID: R072527
Apply Now

Global Sales at Dell

We believe that technology is essential for driving human progress, and we’re committed to providing that technology to people and organizations everywhere so they can transform the way they work and live. Join our sales team and be a part of our story.

Learn More About Global Sales

Back to Job Navigation (Career Path)

Learn what it's like to work in the Bratislava Office.

Explore this location

Life at Dell

Discover life at Dell from our employees who are leading the way toward innovation and digital transformation.

Come be a part of the talented, dedicated and motivated teams in the Dell family by applying today.

Dell team smiling

Culture

Our culture is defined by our values and made real every day by how we work and lead. We know our culture is the foundation for all we’ve achieved, and for all the success ahead of us. Don't take it just from us – see what our employees say in our annual "Tell Dell" results.

 • 90% My leader cares about my well-being both professionally and personally.
 • 93% I am proud that I never have to worry about Dell Technologies showing up in a headline damaging our ethical reputation.
 • 90% My job means more to me than just a paycheck and benefits
 • 94% I believe flexible work arrangements (e.g., working remote, mobile, telework, etc.) at Dell Technologies contribute positively to our performance as a company.

Join Our Talent Network

Sign up to stay up-to-date on our latest career opportunities, events and company news.

Interested InSelect a job category from the list of options. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Internships, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Internship Opportunities, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Profesia, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove