Skip to main content

Sales Graduate Opportunities

Bratislava, Slovakia 09/23/2019
Apply now

Príležitosť pre absolventov na oddelení predaja s nemeckým jazykom

Bratislava, Slovakia

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Budeš zodpovedný za:

• Telefonická a e-mailová komunikácia so zákazníkmi v nemeckom jazyku, v niektorých tímoch komunikujeme so zákazníkmi aj prostredníctvom chatu
• Zodpovednosť za predaj produktov a služieb spoločnosti
• Aktívne poradenstvo a hľadanie optimálneho riešenia pre zákazníka, efektívny predaj
• Profesionálne vytváranie vzťahov so zákazníkmi

Čo sa môžeš naučiť:

Profesionálna komunikácia so zákazníkom

Kouči Ti poradia ako rozvíjať predajné zručnosti

Kontinuálne vzdelávanie ohľadne Dell produktového portfólia

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

• Veľmi dobré komunikačné zručnosti
• Aktívna znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom
• Dynamická osobnosť, proaktívny a pozitívny prístup
• Záujem o predaj v oblasti IT
• Orientácia na zákazníka a výsledky

Ako bude vyzerať výberový proces?

1. krok: telefonický rozhovor

2. krok: osobný pohovor u nás v Dell

3. krok: spätná väzba

Výberový proces začína od: November 2019

Ponúkaná mzda: fixná zložka od 875 EUR + variabilná zložka od 375 EUR

Orientačná celková mzda (brutto) 1250 EUR

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • MultiSport karta & Fitness centrum v budove
 • Súkromná zdravotná starostlivosť
 • Stravné lístky plne hradené nami
 • Sick Days & Voľno navyše
 • Preplácanie jazykových kurzov ​& development programy 
 • 2 kaviarne v budove & Gaming room
 • Príspevok na presťahovanie

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

Sales Opportunities for Graduates with German language

Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

You will also be responsible for the following:

Phone and e-mail communication with customers in German language, in some teams we also communicate with customers via chat

Selling the company's products and services

Active consulting and finding the optimal solution for the customer, effective sales

Building of professional relationship with customers

What you can learn:

Professional communication with customers

Coaches will advise you on how to develop sales skills

Continuous trainings about Dell products portfolio

You are our candidate if you have:

• Very good communication skills

• Active knowledge of the German language, both spoken and written

• Dynamic personality, proactive and positive attitude

• Interest in IT sales

• Customer oriented and result driven

What’s next?

1st step: phone screening

2nd step: panel interviews

3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: November 2019

Monthly salary: Fixed pay from 875 EUR + variable pay from 375 EUR

Indicative total monthly salary 1250 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Meal vouchers – fully covered by Dell
 • Sick days & extra days off
 • MultiSport card & Gym in the building
 • Language courses reimbursement & various trainings
 • 2 cafes in the building & gaming room
 • Private health care & paid sick leave
 • Relocation bonus - one time financial contribution

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Graduate-Opportunities Sales Inside-Sales Recent-Graduate Job ID: R036715

Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations