Skip to main content

Bratislava, Slovakia

Small Business Germany, Sales Demand Generation Representative for Fresh Graduates with German

Apply Now

as rated by current and former employees

Práca v sales tíme pre absolventov: Obchodný reprezentant pre malé a stredné podniky s nemeckým jazykom

Small Business Germany, Sales Demand Generation Representative for Fresh Graduates with German*

*English version available below

Portfólio inovatívnych technológií spoločnosti Dell Technologies stačí na to, aby sa vám zrýchlil tep. Naši zákazníci sú však našou srdcovou záležitosťou a zaslúžia si výnimočný ľudský prístup, ktorý je zameraný na ich technologické potreby. Náš tím obchodných reprezentantov Inside Sales je hnacou silou našej spoločnosti a zabezpečuje komunikáciu so zákazníkmi na najvyššej úrovni.

Staň sa obchodným reprezentantom pre malé a stredné podniky a pridaj sa k nášmu nemeckému Inside Sales tímu v Bratislave. S dostatočnou dávkou odvahy si môžeš vybudovať dynamickú kariéru, osobne a profesijne rásť a meniť svet naokolo.

Ako bude vyzerať tvoja práca?

Ako obchodný reprezentant môžeš zažiť osobný a profesijný rast v modernom medzinárdnom prostredí so zameraním na predaj produktov a akvizíciu zákazníkov. Súčasťou pozície sú aj pravidelné tréningy s koučmi, tréningy, priamy kontakt s biznisom, e-learningy iné možnosti vzdelávania. Tím je priateľský, nápomocný a pripravený poskytnúť novým kolegom maximálnu oporu, aby sa ti na pozícii darilo. Okrem toho si môžeš zlepšiť úroveň nemeckého jazyka prostredníctvom každodennej komunikácie s klientmi z nemeckého trhu.

Tvojou úlohou bude

 • Objavovať nové obchodné príležitosti a budovať vzťahy so zákazníkmi.

 • Dosahovať predajné ciele a pozitívnu zákaznícku skúsenosť.

 • Spolupráca s rôznymi internými tímami.

 • Zúčastňovať sa školení, konferencií a iných podujatí o trendoch, produktoch a službách v odvetví.

Vykroč za prácou svojich snov

S každým členom tímu Dell Technologies prichádza niečo jedinečné. Pre túto pozíciu hľadáme:

Požiadavky

 • Ukončené vysokoškolské štúdium v roku 2022/2023.

 • Nemecký jazyk na plynulej úrovni (B2/C1), angličtina je výhodou.

 • Zameranie na výsledky.

 • Silné komunikačné a prezentačné zručnosti a schopnosť riešiť problémy.

 • Schopnosť pracovať samostatne aj v rámci tímu.

Výhodou je

 • Blízky vzťah k technológiám a IT odvetviu.

 • Študijná alebo pracovná skúsenosť v medzinárodnom prostredí.

Platové ohodnotenie od: 1170 EUR mesačne v hrubom (fixná zložka 70%) + 500 EUR mesačne v hrubom (variabilná zložka 30%).

Priemerý mesačný zárobok od 1670 EUR v hrubom.

Ponúkaná mzda sa môže líšiť na základe jazykových a pracovných skúseností kandidáta. Prvých 6 mesiacov je variabilná časť mzdy vyplácaná v plnej výške. Súčasťou finálneho ohodnotenia sú aj ďalšie odmeny, o ktorých sa dozvieš viac počas výberového procesu.

Uzávierka prihlášok: 30. september 2023

Výberový proces sa skladá z 3 jednoduchých krokov:

 • Telefonický screening s recruiterom.

 • Osobný pohovor s manažérmi.

 • Spätná väzba / Pracovná ponuka.

Benefity:

 • Motivujúce platové ohodnotenie, odmeny a atraktívny ročný bonus.

 • Rozvojové programy a možnosť kariérneho rastu.

 • Multisport karta.

 • Stravné lístky hradené v plnej výške zamestnávateľom.

 • Životné a zdravotné poistenie a súkromná zdravotná starostlivosť.

 • Teambuildingy, záujmové skupiny a dobrovoľnícke aktivity.

 • Kaviareň, kantína, gaming room a gym priamo v budove.

Celý zoznam výhod nájdeš TU.

Kto sme

Veríme, že každý z nás môže zanechať stopu. Preto sú naši zamestnanci stredobodom všetkého, čo robíme. Ak hľadáš príležitosť na kariérny rast s najlepšími expertmi a najpokročilejšími technológiami v odvetví, hľadáme práve teba.

Dell Technologies je jedinečné zoskupenie spoločností, ktoré pomáha jednotlivcom a organizáciám meniť spôsob, akým pracujú, žijú a zabávajú sa. Pridaj sa k nám a buduj budúcnosť, ktorá bude fungovať pre každého, pretože pokrok si vyžaduje každého z nás. O tom, ako u nás funguje diverzita a inklúzia, nájdeš viac informácií tu.

Spoločnosť Dell Technologies sa zaväzuje dodržiavať zásadu rovnakých pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovať zamestnancom pracovné prostredie bez diskriminácie a obťažovania. Úplné znenie zásad rovnosti pracovných príležitostí si môžeš prečítať tu.

Flexibilná a hybridná pracovná kultúra spoločnosti Dell Technologies

V Dell Technologies veríme, že za najlepšou prácou sa skrýva flexibilita.

Vieme, že sloboda a flexibilita sú pre všetkých našich zamestnancov kľúčové bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Náš flexibilný a hybridný štýl práce umožňuje našim zamestnanom slobodne tvoriť, inovovať a dosahovať výsledky podľa vlastných predstáv. Ak sa chceš dozvedieť viac o našej pracovnej kultúre, navštív stránku venovanú našim pobočkám.

Small Business Germany, Sales Demand Generation Representative for Fresh Graduates with German

The Dell Technologies portfolio of emerging technologies is enough to get your pulse racing. But our customers are our heartbeat and deserve human interaction that is special and outstanding to their technological needs. Our Inside Sales Account Manager team is the driving force behind our high-level customer interaction.

Join us as a Sales Demand Generation Representative on our Inside Sales team in Bratislava to do the best work of your career and make a profound social impact.


What you’ll achieve
As an Sales Demand Generation Representative you will find a personal and professional development in a modern international environment with focusing on sales acquisition activities.

Take advantage of opportunities such as: individual support of our coaches, internal trainings, direct contact with business, friendly atmosphere, or become the strongest communicator in business. You can also develop your German language skills through daily business communication with clients from German market.


You will

 • Uncover new business opportunities by engaging, building and maintaining relationships with customers.

 • Achieve sales targets by closing deals and converting customer leads.

 • Collaborate with wide Sales support functions to deliver best-in-class customer experience.

 • Attend trainings, meetings, and other industry events to gain deep knowledge of products and services; keep up-to-date with industry trends and developments.


Take the first step towards your dream career
Every Dell Technologies team member brings something unique to the table. Here’s what we are looking for with this role:

Essential Requirements

 • Graduated in 2022/2023.

 • German language on a fluent (B2/C1) level, English is nice to have.

 • Results-driven.

 • Strong communication, presentation, and problem-solving skills.

 • Ability to work independently and as part of a team.


Desirable Requirements

 • Affinity for IT technology.

 • Experience with studying/working in international environment.

Salary starting from: 1170 EUR gross fix pay + 500 EUR gross variable pay

Salary split: 70/30

The average monthly gross earnings amount from 1670 EUR.

The offered salary may vary based on the candidate's language and work experience. For the first 6 months, the variable part of the salary is fully paid. Additional bonuses are also part of the final evaluation, which you will learn more about during the selection process.

Application closing date: 30 September 2023

Selection process contains just 3 easy steps:

 • Phone screening with a recruiter.

 • Personal interview with the manager/s.

 • Feedback / Offer Communication.

Benefits

 • Motivating salary, bonuses and attractive annual bonus.

 • Development programs and career growth opportunities.

 • Multisport card.

 • Meal vouchers fully covered by employer.

 • Health-life insurance and private medical care.

 • Teambuildings, employee resource groups and volunteering activites.

 • In-house employee canteen, cafe, gaming room, and gym.  

 • To see the full list of benefits, click HERE.  

Who we are

We believe that each of us has the power to make an impact. That’s why we put our team members at the center of everything we do. If you’re looking for an opportunity to grow your career with some of the best minds and most advanced tech in the industry, we’re looking for you.

Dell Technologies is a unique family of businesses that helps individuals and organizations transform how they work, live and play. Join us to build a future that works for everyone because Progress Takes All of Us here.

Dell Technologies is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. Read the full Equal Employment Opportunity Policy here.

Job ID:R199551

Dell’s Flexible & Hybrid Work Culture

At Dell Technologies, we believe our best work is done when flexibility is offered.

We know that freedom and flexibility are crucial to all our employees no matter where you are located and our flexible and hybrid work style allows team members to have the freedom to ideate, be innovative, and drive results their way. To learn more about our work culture, please visit our locations page.

Request an Accomodation Apply Now

Why Work Here

Global Benefits

 • Comprehensive Healthcare Programs

 • Award Winning Financial Wellness Tools and Resources

 • Generous Leave of Absence for New Parents and Caregivers

 • Industry Leading Wellness Platform

 • Employee Assistance Program

Be The First To See New Opportunities

Join Our Talent Network

Sign up, stay connected and get opportunities that match your skills sent right to your inbox.

*Denotes required field

Interested InSelect a job category from the list of options. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Inside Sales, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Sales, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove
 • Recent Graduate, Bratislava, Bratislava, SlovakiaRemove