Skip to main content

Tech support Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia 09/23/2019
Apply now

Príležitosť pre VŠ študentov na oddelení technickej podpory

Bratislava, Slovakia

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Analýza dát
 • Zlepšovanie procesov
 • Obchodné analýzy
 • Hľadanie vhodných technických riešení
 • Podpora technického tímu

Čo sa môžeš naučiť:

 • Ako funguje biznis v korporátnych spoločnostiach
 • Aká je tvoja úloha pri dosahovaní celkového výsledku
 • Ako organizovať stretnutia, vytvárať prezentácie, prezentovať pred publikom
 • Ako sa žije a pracuje v medzinárodnej spoločnosti

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Anglický a nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni
 • Študent unvierzity (2 – 4. ročník)
 • Rozumieš technologickým princípom
 • Dokážeš čeliť výzvam
 • Berieš túto príležitosť ako skvelý začiatok pre budúcu kariéru v IT

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor
 • 2. krok: osobný pohovor u nás v Dell
 • 3. krok: spätná väzba

Hodinová mzda: 6.60 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

• Staneš sa súčasťou komunity tvorenej s viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava

• Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení

• Športové aktivity - in-house fitness centrum

• In-house kaviareň

• Počítač Dell

• Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov

• Zamestnanecká záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

Tech support Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Data Analysis
 • Process Improvement
 • Business Analysis
 • Finding Technical Solutions
 • Supporting a Technical Team

What you can learn:

 • Understanding how to build a business and run a business in a large corporation
 • How to play your part to achieve an overall result
 • How to host and run meetings, create presentations and present to audiences
 • Experience life at a large international corporation

You are our candidate if:

 • English and German is a must for this role
 • University student (2nd - 4th year)
 • You don't give up easily when faced with a task
 • You understand technological principles
 • You understand this is a great opportunity for a future career in IT

What’s next?

 • 1st step: phone screening
 • 2nd step: panel interviews
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: 6.60 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 70 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Internship-Opportunities Internships Job ID: R036704
Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations