Skip to main content
Search Jobs

Bratislava, Slovakia

Small Business Germany, Junior Sales Demand Generation Representative with German

as rated by current and former employees

Apply Now

Junior obchodný reprezentant pre malé a stredné podniky s nemeckým jazykom

*English version available below

Portfólio inovatívnych technológií spoločnosti Dell Technologies stačí na to, aby sa vám zrýchlil tep. Naši zákazníci sú však našou srdcovou záležitosťou a zaslúžia si výnimočný ľudský prístup, ktorý je zameraný na ich technologické potreby. Náš tím obchodných reprezentantov Inside Sales je hnacou silou našej spoločnosti a zabezpečuje komunikáciu so zákazníkmi na najvyššej úrovni.

Staň sa Junior obchodným reprezentantom pre malé a stredné podniky a pridaj sa k nášmu nemeckému Inside Sales tímu v Bratislave. S dostatočnou dávkou odvahy si môžeš vybudovať dynamickú kariéru, osobne a profesijne rásť a meniť svet naokolo.

Ako bude vyzerať tvoja práca?

Ako obchodný reprezentant budeš zodpovedný za predaj produktov spoločnosti Dell Technologies našim zákazníkom podľa ich potrieb, zastrešovať akvizíciu nových klientov a prehlbovať existujúce obchodné vzťahy. Naši obchodní reprezentanti aktívne spolupracujú s manažérom a ďalšími členmi obchodného oddelenia. Súčasťou pozície sú aj pravidelné tréningy s koučmi, mentormi, e-learningy a iné možnosti vzdelávania. Tím je priateľský, nápomocný a pripravený poskytnúť novým kolegom maximálnu oporu, aby sa ti na pozícii darilo.

Tvojou úlohou bude

 • Komunikovať so zákazníkom o jeho IT potenciáli, objavovať nové obchodné príležitosti

 • Dosahovať predajné ciele

 • Budovať vzťahy so zákazníkmi a zabezpečovať pozitívnu zákaznícku skúsenosť

 • Spolupráca s rôznymi internými tímami

 • Zúčastňovať sa školení, konferencií a iných podujatí o trendoch, produktoch a službách v odvetví

Vykroč za prácou svojich snov

S každým členom tímu Dell Technologies prichádza niečo jedinečné. Pre túto pozíciu hľadáme:

Požiadavky

 • Ukončené stedoškolské vzdelanie alebo študent vysokej školy

 • Skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi alebo predajom sú výhodou

 • Nemecký jazyk na úrovni C1, angličtina je výhodou

 • Zameranie na výsledky

 • Silné komunikačné a prezentačné zručnosti a schopnosť riešiť problémy

Výhodou je

 • Blízky vzťah k technológiám a IT odvetviu.

 • Schopnosť pracovať samostatne aj v rámci tímu.

Platové ohodnotenie: od 1100 EUR mesačne v hrubom (fixná zložka 70%) + 475 EUR mesačne v hrubom (variabilná zložka 30%).

Priemerý mesačný zárobok (plný úväzok) od 1575 EUR v hrubom.

Prvé 3 mesiace je variabilná časť mzdy vyplácaná v plnej výške. Súčasťou finálneho ohodnotenia sú aj ďalšie odmeny, o ktorých sa dozvieš viac počas výberového procesu.

Uzávierka prihlášok: 31. júl 2024

Benefity:

 • Motivujúce platové ohodnotenie a odmeny.

 • Príležitosť kariérne rásť a postúpiť.

 • Súkromná zdravotná starostlivosť, zdravotné a životné poistenie.

 • Platené sick days navyše.

 • Prístup do nášho vzdelávacieho štúdia – obsahuje viac ako 1 000 online školení.

 • Dovolenka navyše.  

 • Súkromná zamestnanecká posilňovňa, kaviareň a kantína.

Celý zoznam výhod nájdeš TU.

Kto sme

Veríme, že každý z nás môže zanechať stopu. Preto sú naši zamestnanci stredobodom všetkého, čo robíme. Ak hľadáš príležitosť na kariérny rast s najlepšími expertmi a najpokročilejšími technológiami v odvetví, hľadáme práve teba.

Dell Technologies je jedinečné zoskupenie spoločností, ktoré pomáha jednotlivcom a organizáciám meniť spôsob, akým pracujú, žijú a zabávajú sa. Pridaj sa k nám a buduj budúcnosť, ktorá bude fungovať pre každého, pretože pokrok si vyžaduje každého z nás. O tom, ako u nás funguje diverzita a inklúzia, nájdeš viac informácií tu.

Spoločnosť Dell Technologies sa zaväzuje dodržiavať zásadu rovnakých pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovať zamestnancom pracovné prostredie bez diskriminácie a obťažovania. Úplné znenie zásad rovnosti pracovných príležitostí si môžeš prečítať tu.

Flexibilná a hybridná pracovná kultúra spoločnosti Dell Technologies

V Dell Technologies veríme, že za najlepšou prácou sa skrýva flexibilita.

Vieme, že sloboda a flexibilita sú pre všetkých našich zamestnancov kľúčové bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Náš flexibilný a hybridný štýl práce umožňuje našim zamestnanom slobodne tvoriť, inovovať a dosahovať výsledky podľa vlastných predstáv. Ak sa chceš dozvedieť viac o našej pracovnej kultúre, navštív stránku venovanú našim pobočkám.

Junior Small Business Germany, Sales Demand Generation Representative with German

The Dell Technologies portfolio of emerging technologies is enough to get your pulse racing. But our customers are our heartbeat and deserve human interaction that is special and outstanding to their technological needs. Our Inside Sales Account Manager team is the driving force behind our high-level customer interaction.

Join us as a Junior Sales Demand Generation Representative on our Inside Sales team in Bratislava to do the best work of your career and make a profound social impact.


What you’ll achieve
As a Sales Demand Generation Representative, you will be responsible for supporting clients by providing Dell’s solutions while focusing on developing new accounts and expanding existing accounts. The Sales Demand Generation Representative will report to the Sales Manager and work closely with other members of the sales team.

You will

 • Achieving short- and long-term set target: Revenue, Sales Leads actioned and Conversion rates.

 • Responsible for qualitative executing of Sales Leads, with the goal of uncover customer IT potential

 • Drives detection of advanced IT opportunities and engage those with Large Opportunity Sales makers

 • Collaborate with wide Sales support functions to deliver best-in-class customer experience

 • Attend trainings, meetings, and other industry events to gain deep knowledge of products and services; keep up-to-date with industry trends and developments.


Take the first step towards your dream career
Every Dell Technologies team member brings something unique to the table. Here’s what we are looking for with this role:

Essential Requirements

 • Completed high school education or university student

 • Experience in customer communication or related field.

 • German language on C1 level, English is nice to have.

 • Results-driven.

 • Strong communication, presentation, and problem-solving skills.


Desirable Requirements

 • Affinity for IT industry.

 • Ability to work independently and as part of a team.

Salary starting from: 1100 EUR gross fix pay + 475 EUR gross variable pay.

Salary split: 70/30

Average monthly gross earnings from 1575 EUR.

For the first 3 months, the variable part of the salary is paid in full. The final remuneration also includes other rewards, which you will learn more about during the selection process.

Application closing date: 31 July 2024

Benefits:

 • Competitive base salary plus commission.

 • Opportunities for career growth and advancement.

 • Private medical care and Health-Life Insurance.

 • Access into our Learning studio – more than 1,000 online trainings.  

 • Private employee gym, cafeteria, and canteen.

To see the full list of benefits, click HERE.  

Who we are

We believe that each of us has the power to make an impact. That’s why we put our team members at the center of everything we do. If you’re looking for an opportunity to grow your career with some of the best minds and most advanced tech in the industry, we’re looking for you.

Dell Technologies is a unique family of businesses that helps individuals and organizations transform how they work, live and play. Join us to build a future that works for everyone because Progress Takes All of Us here.

Dell Technologies is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. Read the full Equal Employment Opportunity Policy here.

Job ID:R236562

Dell’s Flexible & Hybrid Work Culture

At Dell Technologies, we believe our best work is done when flexibility is offered.

We know that freedom and flexibility are crucial to all our employees no matter where you are located and our flexible and hybrid work style allows team members to have the freedom to ideate, be innovative, and drive results their way. To learn more about our work culture, please visit our locations page.

Request an Accommodation Apply Now
Why Work Here

Global Benefits

Comprehensive Healthcare Programs

Award Winning Financial Wellness Tools and Resources

Generous Leave of Absence for New Parents and Caregivers

Industry Leading Wellness Platform

Employee Assistance Program